A HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Szolgáltatások körének és minősgének fejlesztése eszközök és immateriális javak beszerzésével a HSP Kft-nél" című, VEKOP-1.2.6-20-2020-00659 jelű támogatási kérelmét 2020. augusztus 24-i döntése alapján a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt keretében immateriális javakat és eszközöket szerzünk be. Kiemelt célunk, hogy a műszaki állományunk számára biztosítsuk a kor igényeinek, a szakmai feladatok egyre összetettebb kívánalmainak megfelelő számítógépes alkalmazásokat. Ezért szerzünk be Autodesk Civil 3D alkalmazást a működtetésükhöz szükséges munkaállomásokkal, számítógépekkel. Indokoltság: HSP Kft. nem csak a kivitelezési munkákban vesz részt, hanem a projektek tervezési előkészületeiben is. A tervezés napjainkban már döntően Autodesk programokkal történik, ezért fontos, hogy nekünk is rendelkezésre álljon a szűkséges számítógépes háttér. A központi szerver a hozzátartozó operációs rendszerrel úgyszintén a folyamatosan növekvő, egyre nagyobb terjedelmű adatállományok kezelését és szükség esetén az otthonról történő munkavégzést segíti majd (senki sem látja előre, hogy mi fog történni, de reális kockázat a járvány 2., 3. hullámának érkezése). A mérnöki munka határainak kibővítésén túlmenően szükséges az eszközparkunk fejlesztése, ami nem csak a mi munkánkat teszi biztonságosabbá, gyorsabbá, hanem a jelen és eljövendő hídépítési feladatok kivitelezésénél a jelenleginél tágabb technológiai lehetőségeket biztosít számunkra. A hídépítéseknél a hídelemek beépítéshez használt bárkáknál többek között elengedhetetlen az alábbiak teljesülése: - a megengedett süllyedési határértéken belül maradás, - a hídelemek beépítéséhez/bontásához a bárkák pontos pozicionálása, a megfelelően pozicionált bárkák adott pozícióban tartása, korrigálva az áramlási viszonyok változását, szélterheléseket. Létrejövő eredmények: Jelenleg folyamatban van 2 db TS 40 bárka átalakítása TS 52 bárkává, amely nagyobb teherbírást, stabilitást biztosít a hídelemek beemelésénél. A projekt keretében ezekhez a bárkákhoz áramfejlesztő aggregátorok, ill. motoros szivattyúk beszerzését és a bárkákra történő telepítését valósítjuk meg, az aggregátorokat fix pontokra, a szivattyúkat a funkciójuknak megfelelően, de a fedélzeten áthelyezhetően telepítve. Az áramfejlesztők lehetővé teszik, hogy az eddigi kézi hajtás helyett a bárkák stabil rögzítését szolgáló horgonykötelek elektromos meghajtással legyenek működtetve, amely gyorsabb és egyben biztonságosabb is. A motoros szivattyúk az emelési folyamat során előálló, a fedélzet vízszintes helyzettől való, a megengedett határéréket meghaladó elmozdulásait kompenzálják ballasztolással. A ballasztoláson túlmenően a szivattyúk esetleges havaria helyzetben (lékesedés) is nélkülözhetetlenek. A bárkákra telepített eszközök a munkavégzés biztonságát növelik, valamint gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé, ami több megrendelés teljesítését, ezáltal a bérköltségek könnyebb kitermelését és a munkavállalók megtartását segítik.

Kedvezményezett: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Szolgáltatások körének és minősgének fejlesztése eszközök és immateriális javak beszerzésével a HSP Kft-nél
Projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00659
Projekt helyszíne: 2351 Alsónémedi, 2405/4 hrsz.
Támogatási rendszer: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Pályázati keret: VEKOP-1.2.6-20 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
Szerződött támogatás összege: 19 623 917 Ft feltételesen visszatérítendő támogatás
Támogatás mértéke: 49%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. március 31.
Mérföldkövek:- 2020. október 10. - Támogatói döntés