Pályázatok

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00166

VEKOP -1.2.6-20-2020-00659

Az NKFI Alapból megvalósuló projekt

 

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése a HSP Kft-nél

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-00166
A kedvezményezett neve: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft.
A fejlesztés tárgya: „Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése a HSP Kft-nél”
Célja: A projekt során beszerzett munkagépek segítségével képesek vagyunk a vízi munkák során mederkorrekciók elvégzésére. Megújuló energia felhasználásával a telephelyen lévő iroda fűtését korszerűsítjük.
A szerződött támogatás összege: 124 848 571 Ft

 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt részeként beszerzésre kerülő hosszúgémes kotrógép beszerzésével társaságunk képessé vált a vízi felmérést követően felmerülő mederkorrekciók elvégzésére is, a homlokrakodó munkagép pedig a kotort anyag manipulálását szolgálja a bárkák fedélzetén. A bontókalapács alkalmazásával az összeállt, becementálódott hullámtörő, partvédő kőrakatokat, továbbá vasbeton műtárgyakat is bonthatjuk, ami a kotrógép hagyományos kanalával már nem lehetséges. Az eszközök beszerzésén túl megújuló energia felhasználásával a telephelyen lévő iroda fűtését korszerűsítettük. A tanácsadás keretében a meglévő online felületeinket fejlesztjük, újabb felületeken jelenünk meg, annak érdekében, hogy a tevékenységünk minél szélesebb körben váljon ismertté. A képzéssel a megvalósítási helyszínen dolgozó munkavállalóinkat fejlesztjük.

A projekt befejezésének tényleges dátuma: 2022.12.09.

Szolgáltatások körének és minőségének fejlesztése eszközök és immateriális javak beszerzésével a HSP Kft-nél

VEKOP -1.2.6-20-2020-00659

 

A HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szolgáltatások körének és minősgének fejlesztése eszközök és immateriális javak beszerzésével a HSP Kft-nél” című, VEKOP-1.2.6-20-2020-00659 jelű támogatási kérelmét 2020. augusztus 24-i döntése alapján a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt keretében eszközök és immateriális javak beszerzését valósítottuk meg. Kiemelt célunk volt, hogy a műszaki állományunk számára biztosítsuk a kor igényeinek, a szakmai feladatok egyre összetettebb kívánalmainak megfelelő számítógépeket és alkalmazásokat, melyek lehetővé teszik mérnökeink számára a hídépítéseknél a helyszíni, illetve az otthoni munkát, tervezés, modellezést, ezért tervezőprogramot és hordozható munkaállomásokat, laptopokat szereztünk be. A központi szerver a hozzátartozó operációs rendszerrel pedig a folyamatosan növekvő, egyre nagyobb terjedelmű adatállományok kezelését és szükség esetén az otthonról történő munkavégzést segíti.

A speciális vízépítési tevékenység fejlesztése érdekében bárkára telepíthető szivattyúkat és aggregátorokat vásároltunk, melyeket a beruházások helyszínén alkalmazunk a bárkák pozicionálásához, stabil rögzítéséhez.

A projektet a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelve már a támogatói okirat hatályba lépését megelőzően, 2020. március 13-án megkezdtük a MAAG aggregátorok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötésével. A beszerzéseket 2020.03.13-ától folyamatosan valósítottuk meg. A kiválasztott szállítók zökkenőmentesen teljesítették a megrendeléseket. A megvásárolt gépeket, informatikai eszközöket és szoftvereket a projektmegvalósítás helyszínére, Alsónémediben található székhelyünkre aktiváltuk, üzembe helyeztük, a munkatársak használatba vették az eszközöket.
Az eszközök aktiválása és üzembehelyezése teljeskörűen 2021. március 31-ére valósult meg, ezzel a projektet fizikailag befejeztük. A pályázati támogatás felhasználásának eredményeként cégünk műszaki-szakmai színvonalát emeltük, megrendeléseinket magasabb színvonalon teljesítjük, mely hozzájárult ahhoz is, hogy a pályázat megvalósítási időszaka alatt munkavállalói létszámunkat meg tudtuk tartani.

Projekt adatok:
Kedvezményezett: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Szolgáltatások körének és minőségének fejlesztése eszközök és immateriális javak beszerzésével a HSP Kft-nél
Projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00659
Projekt helyszíne: 2351 Alsónémedi, 2405/4 hrsz.
Támogatási rendszer: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
Pályázati keret: VEKOP-1.2.6-20 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
Szerződött támogatás összege: 19 623 917 Ft feltételesen visszatérítendő támogatás
Támogatás mértéke: 70%
Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2021. március 31.

 

Acél úszótestekből, és az úszótestekhez rögzített egyedi könnyűszerkezetes térrácsra helyezett, változó vastagságú nagy szilárdságú kompozit szálbeton fedélzetből összeállított úszómű platform rendszer kifejlesztése

Az NKFI Alapból megvalósuló projekt

 

A Kedvezményezett neve: Konzorciumi vezető: HSP Kft.; Konzorciumi tag: Hídtechnika Kft.

A projekt címe: Acél úszótestekből, és az úszótestekhez rögzített egyedi könnyűszerkezetes térrácsra helyezett, változó vastagságú nagy szilárdságú kompozit szálbeton fedélzetből összeállított úszómű platform rendszer kifejlesztése

A szerződött támogatás összege: 396 617 668 Ft, melyből a HSP Hídépítő Speciál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság részére megítélt támogatás: 272 991 760 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 66.72 %.

A projekt tartalmának bemutatása:

Az elmúlt években – látva a nagyfokú érdeklődést és a nagyléptékű vízpartfejlesztési koncepcióterveket – hazánkban is megindultak olyan fejlesztési projektek, amelyek innovatív szerkezetű – különböző műszaki megoldásokat előirányzó – úszóműveket kívánnak létrehozni, más-más hasznosítási körülményekre, és eltérő felhasználási célokra (pl. kisebb, elsődlegesen lakó funkciónak megfelelő úszóművek; nagy kiterjedésű folyami úszóművek)

Jelen kutatás célja egy olyan innovatív tartalmat hordozó, egyedi szerkezeti felépítésű, egyedi műszaki megoldásokkal kifejlesztett úszómű rendszer kialakítása, amely:

  • rendkívül kis – lehetőleg 1 m alatti – merülésű acélszerkezetű alépítmény-rendszerből,
  • kis karbantartási igénnyel rendelkező, speciális korrózióvédelemmel bevont acél rácsostartó (50 éves felújítás mentesség) és az acél rácsos tartó szerkezettel együtt dolgozó, egyedi anyagtechnológia fejlesztésű, nagy szilárdsága miatt korróziómentes anyagának köszönhetően 50 éves karbantartás mentességet biztosító nagyszilárdságú kb. 6-8 cm vastag kompozitbeton fedélzeti szerkezetből épül fel,
  • és amelynek egyedi fejlesztésű szerkezeti kialakítása a folyamatos, kiemelésmentes üzemelési igényeket teljesíti (üzemelés alatti bonthatóság, és az úszótestek fedélzet alóli részleges, vizsgálati célú kiúsztathatósága cserélhetősége).

Az úszómű rendszer a felhasználói igényeket figyelembe véve, a sokoldalú hasznosíthatóság jegyében kereskedelmi, lakó, vagy akár közösségi rendeltetésű funkciók befogadására is alkalmas, egy, vagy többszintes könnyűszerkezetes felépítmény-rendszer fogadására előkészített. A tervezett úszómű hasznos alapterülete, vízszintes értelemben vett mérete 280-300 négyzetméterig is terjedhet, a parti és meder adottságok, áramlási viszonyok figyelembe vételével. Ezért vízen elhelyezkedő vendéglátó ipari egységek, illetve más kereskedelmi célú építmények is üzemeltethető rajta.

Annak érdekében, hogy az úszómű alépítmény és fedélzeti szerkezetének globális viselkedését, az újdonságnak számító részletmegoldások (kapcsolatok) működését, az alépítmény úszásállapot alatti bonthatóságát, szétszerelését vizsgálhassuk, egy cca. 12 m x 6 m méretű, mintegy 72 m2 alapterületű prototípus összeszerelése, vízbe juttatása tervezett, a vízben való mozgatáshoz, továbbá a kísérleti teszteléshez alkalmas készültséggel.

Egy ekkora méretű prototípusnál fellépő erőhatások mérése esetén a szerkezet jellemző viselkedése megfigyelhető és mérhető, a megfelelő tapasztalati következtetések levonhatók. Ekkora léptékben vizsgálható valamennyi innovatív, egyedi részletmegoldás működése is, a terv szerint végrehajtott, megfelelő mérésekkel regisztrált és dokumentált kísérlet végrehajtásával.

A prototípus szerkezet összeállításához szükséges anyagok beszerzését követően, annak összeszerelésére és vízbe emelésére a kísérleti helyszínként egy budapesti Duna öbölben lévő kikötő vízfelületén kerül sor.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
A projekt azonosító száma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00104

Kérjen árajánlatot!

Ha szolgáltatásaink és eszközeink felkeltették érdeklődését, és szívesen tervezné a jövőbeli projektjeit velünk, kérjen ajánlatot!