AZ NKFI ALAPBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKT

A Kedvezményezett neve: Konzorciumi vezető: HSP Kft.; Konzorciumi tag: Hídtechnika Kft.

A projekt címe: Acél úszótestekből, és az úszótestekhez rögzített egyedi könnyűszerkezetes térrácsra helyezett, változó vastagságú nagy szilárdságú kompozit szálbeton fedélzetből összeállított úszómű platform rendszer kifejlesztése a szerződött támogatás összege: 396 617 668 Ft, melyből a HSP Hídépítő Speciál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság részére megítélt támogatás: 272 991 760 Ft a támogatás mértéke (%-ban): 66.72 %.

A projekt tartalmának bemutatása: Az elmúlt években – látva a nagyfokú érdeklődést és a nagyléptékű vízpartfejlesztési koncepcióterveket – hazánkban is megindultak olyan fejlesztési projektek, amelyek innovatív szerkezetű – különböző műszaki megoldásokat előirányzó – úszóműveket kívánnak létrehozni, más-más hasznosítási körülményekre, és eltérő felhasználási célokra (pl. kisebb, elsődlegesen lakó funkciónak megfelelő úszóművek; nagy kiterjedésű folyami úszóművek)

Jelen kutatás célja egy olyan innovatív tartalmat hordozó, egyedi szerkezeti felépítésű, egyedi műszaki megoldásokkal kifejlesztett úszómű rendszer kialakítása, amely:

  • rendkívül kis - lehetőleg 1 m alatti – merülésű acélszerkezetű alépítmény-rendszerből,
  • kis karbantartási igénnyel rendelkező, speciális korrózióvédelemmel bevont acél rácsostartó (50 éves felújítás mentesség) és az acél rácsos tartó szerkezettel együtt dolgozó, egyedi anyagtechnológia fejlesztésű, nagy szilárdsága miatt korróziómentes anyagának köszönhetően 50 éves karbantartás mentességet biztosító nagyszilárdságú kb. 6-8 cm vastag kompozitbeton fedélzeti szerkezetből épül fel,
  • és amelynek egyedi fejlesztésű szerkezeti kialakítása a folyamatos, kiemelésmentes üzemelési igényeket teljesíti (üzemelés alatti bonthatóság, és az úszótestek fedélzet alóli részleges, vizsgálati célú kiúsztathatósága cserélhetősége).

Az úszómű rendszer a felhasználói igényeket figyelembe véve, a sokoldalú hasznosíthatóság jegyében kereskedelmi, lakó, vagy akár közösségi rendeltetésű funkciók befogadására is alkalmas, egy, vagy többszintes könnyűszerkezetes felépítmény-rendszer fogadására előkészített. A tervezett úszómű hasznos alapterülete, vízszintes értelemben vett mérete 280-300 négyzetméterig is terjedhet, a parti és meder adottságok, áramlási viszonyok figyelembe vételével. Ezért vízen elhelyezkedő vendéglátó ipari egységek, illetve más kereskedelmi célú építmények is üzemeltethető rajta.

Annak érdekében, hogy az úszómű alépítmény és fedélzeti szerkezetének globális viselkedését, az újdonságnak számító részletmegoldások (kapcsolatok) működését, az alépítmény úszásállapot alatti bonthatóságát, szétszerelését vizsgálhassuk, egy cca. 12 m x 6 m méretű, mintegy 72 m2 alapterületű prototípus összeszerelése, vízbe juttatása tervezett, a vízben való mozgatáshoz, továbbá a kísérleti teszteléshez alkalmas készültséggel.

Egy ekkora méretű prototípusnál fellépő erőhatások mérése esetén a szerkezet jellemző viselkedése megfigyelhető és mérhető, a megfelelő tapasztalati következtetések levonhatók. Ekkora léptékben vizsgálható valamennyi innovatív, egyedi részletmegoldás működése is, a terv szerint végrehajtott, megfelelő mérésekkel regisztrált és dokumentált kísérlet végrehajtásával.

A prototípus szerkezet összeállításához szükséges anyagok beszerzését követően, annak összeszerelésére és vízbe emelésére a kísérleti helyszínként egy budapesti Duna öbölben lévő kikötő vízfelületén kerül sor.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
A projekt azonosító száma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00104