Építési üzletág

2012 évtől kezdődő időszakban számos, uniós támogatással megvalósult – milliárdos nagyságrendű - vízépítési, árvízvédelmi építési projekt kivitelezésében vettünk részt fővállalkozóként. A projektek a piros és sárga FIDIC szerződéses rendszerben az alábbi műszaki tartalommal valósultak meg:

 • A kivitelezéshez szükséges tervek készítése, talajmechanikai vizsgálatok, geodéziai felmérések készítése.
 • Új árvízvédelmi gátak létesítése, meglévő gátak magassági, szerkezeti fejlesztése:
  Földművek építéséhez szükséges töltésanyag vizi ill. közúton történő szállítása és beépítése. Koronaburkolatok készítése, töltéstartozékok elhelyezése, füvesítés.
 • Új műtárgyak építése, meglévő műtárgyak felújítása:
  Szádolási munkák, betonozási munkák, elzáró szerkezetek elhelyezése, burkolatok készítése, vízzárósági hibák megszüntetése.
 • Gátőrtelepek komplett felújítása
 • Közművek építése
 • Útburkolat építése
 • Mobilgát építése
 • Kotrási munkák:
  Mederkotrás hidromechanizációs technológiával és úszó munkagépre telepített hidraulikus kotróval.

Referenciáink

FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- és Nyíltvízi Világbajnokság óriás toronyugrás versenyszáma megrendezéséhez szükséges óriás ugrótorony platformjának létesítése

kivitelezés időszaka: 2016. december – 2017. március
nettó vállalási ár: 620.000 eFt


Csongrádi partfal rekonstrukciója és a mederrézsű állékonyságának növelése

kivitelezés időszaka: 2012. – 2013.
nettó projekt érték: 1.110.616 eFt
cégünk részesedése: 222.123 eFt


Csongrádi partfal rekonstrukciója és a mederrézsű állékonyságának növelése

kivitelezés időszaka: 2012. – 2013.
nettó projekt érték: 1.110.616 eFt
cégünk részesedése: 222.123 eFt


Folyószabályozási munkálatok a Tisza folyón a 244,374-244,520 fkm között, csongrádi terelőmű alatti partbiztosítás megerősítése

kivitelezés időszaka: 2013. – 2014.
nettó projekt érték: 38.991 eFt
cégünk részesedése: 25.504 eFt


Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi szakaszon (10.02 árvízvédelmi szakasz)

kivitelezés időszaka: 2013. – 2014.
nettó projekt érték: 38.991 eFt
cégünk részesedése: 25.504 eFt


„Komplex Tisza-tó Projekt”
I.rész: A „Tisza-tó” alprojekt keretében beeresztő, leeresztő műtárgyak, zsilipek fejlesztéséhez, rekonstrukciójához, hallépcső építéséhez szükséges tervezési feladatok építési munkák elvégzése a FIDIC piros könyv alapján

kivitelezés időszaka: 2013. – 2014.
nettó projekt érték: 982.057 eFt
cégünk részesedése: 392.823 eFt


„Komplex Tisza-Tó Projekt”
II.rész: A „Tisza-tó” alprojekt keretében a Tisza-tó belső áramlási rendszereinek fejlesztése, a vízi növényzet terjedésének szabályozása és a partvonalak rögzítése a FIDIC piros könyv alapján

kivitelezés időszaka: 2013. – 2014.
nettó projekt érték: 1.408.837 eFt
cégünk részesedése: 563.535 eFt

„Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” projekt keretén belül a szennyvíztisztító telep tisztított víz nyomócsövének dunai meghosszabbítása építési munkáinak elvégzése

kivitelezés időszaka: 2014
nettó projekt érték: 951.247 eFt
cégünk részesedése: 323.424 eFt


Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása

kivitelezés időszaka: 2013 - 2015
nettó projekt érték: 2.871.925eFt
cégünk részesedése: 1.651.357 eFt


Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása

kivitelezés időszaka: 2013 - 2015
nettó projekt érték: 5.360.721 eFt
cégünk részesedése: 2.546.342 eFt


Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése

kivitelezés időszaka: 2013 - 2015
nettó projekt érték: 3.087.602 eFt
cégünk részesedése: 1.235.041 eFt


„Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” elnevezésű projekt árapasztó tározó és létesítményei FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása

kivitelezés időszaka: 2013 - 2015
nettó projekt érték: 22.269.179 eFt
cégünk részesedése: 4.325.020 eFt


Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése

kivitelezés időszaka: 2013 - 2015
nettó projekt érték: 1.362.547 eFt
cégünk részesedése: 408.764 eFt